Služby

DETI

Poradenstvo a psychoterapia:

 • Strachy
 • Výchovné ťažkosti (hranice, spolupráca a komunikácia, vzdor…)
 • Neurotické prejavy (tiky, zajakávanie, obhrýzanie nechtov)
 • Ťažkosti so separáciou (odlúčenie od rodiča, nástup do škôlky, školy…)
 • Problémy v oblasti jedla, vylučovania, spánku
 • Súrodenecké vzťahy (žiarlivosť, súrodenecké konflikty…)
 • Rozvod rodičov
 • Nízka sebaúcta dieťaťa

Psychodiagnostika detí:

 • Posúdenie osobnosti, rodinných vzťahov, dopadu udalosti na dieťa
 • Posúdenie kognitívnych schopností (intelekt)

Výchovné poradenstvo:

 • Otázky domáceho „fungovania“ dieťaťa – spolupráca, neposlúchanie  atď.

RODINY

 • Praca s rodinným systémom, komunikácia a vzťahy v rodine
 • Pomoc dieťaťu so zapojením ostatných členov rodiny
 • Filiálna terapia

DOSPELÍ

Poradenstvo a psychoterapia pre dospelých:

 • Pocit nespokojnosti s jednotlivými oblasťami vlastného života
 • Úzkostné a panické stavy
 • Depresívne prežívanie
 • Iné ťažkosti

Emailové poradenstvo

 • Pokiaľ nie je možný osobný kontakt, resp. pri uprednostnení tohto spôsobu poradenstva
 • Odpoveď do 5 pracovných dní, v rozsahu minimálne 1 strana, platba vopred
 • Nenahrádza osobný kontakt, ale niekedy môže byť užitočnou voľbou

Kedy prísť ku psychológovi?