Kedy prísť ku psychológovi?

Na stretnutie so psychológom môžete mať rôzne dôvody.

Ak ide o dieťa, rodičia hľadajú väčšinou pomoc keď sa im zdá, že ich dieťa má určité ťažkosti, či už v prostredí mimo domov (škôlka, škola) alebo doma. Často hľadajú rodičia nasmerovanie vo výchovných otázkach, keď si nie sú istí, či postupujú správne alebo sa im zdá, že ich výchovné metódy nefungujú.

Dospelí k nám prichádzajú s nespokojnosťou v rôznych oblastiach svojho života (rodinné vzťahy, vzťah sám k sebe, problémy v pracovnej oblasti atď.).
Nie zriedkavo vedie k návšteve psychológa problém, ktorý síce nemusí byť pociťovaný ako veľmi závažný, avšak ide o opakujúci sa problém, ľudia majú pocit “zacyklenia”.

V niektorých prípadoch môže ísť o krátkodobé prakticky zamerané poradenstvo. Väčšinou je však vhodné stretávať sa dlhší čas v daných intervaloch, podľa potreby.

So psychológom sa tiež môžete po spoločnej úvahe rozhodnúť pre psychoterapiu, ktorá obyčajne trvá dlhšie a má svoje špecifiká.