Ako pracujeme

DETI

Prvé stretnutie: na úvod pozývame väčšinou rodiča bez dieťaťa. Najlepšie je, ak môžu prísť obaja rodičia, avšak ak to možné nie je, stačí aj stretnutie s jedným rodičom. Cieľom tohto stretnutia je získať čo najviac informácií o dieťati a jeho vývine, o povahe jeho problémov, o jeho životnej situácii. Ak máte správy z lekárskych alebo iných psychologických vyšetrení týkajúce sa aktuálnych ťažkostí dieťaťa, je dobré ich so sebou priniesť. Na záver stretnutia si plánujeme prípadnú ďalšiu spoluprácu. Niekedy ľudia prichádzajú len jednorazovo, s konktrétnou otázkou či neistotou, na ktorú spoločne počas stretnutia nájdeme odpoveď a s týmto nasmerovaním si ďalej poradia rodičia sami. Vo väčšine prípadov si naplánujeme ďalšie stretnutia, najčastejšie pokračujeme stretnutím s dieťaťom. Rodičovské stretnutie trvá približne 50 minút.

Ďalšie stretnutia: Ak sa s rodičmi dohodneme, že je vhodné, aby prišlo aj dieťa, nasleduje stretnutie s dieťaťom. Prvé 2-3 stretnutia sú zamerané prevažne na spoznanie dieťaťa a jeho prežívania sveta a nadviazanie dobrého kontaktu s dieťaťom. Ak sa dohodneme s rodičom na terapii pre dieťa, pokračujeme ďalšími stretnutiami. Jedno stretnutie s dieťaťom trvá približne 45 minút. Dĺžka terapie je veľmi individuálna, je ťažké ju vopred presne odhadnúť.

Rodičovské konzultácie: stretnutia s dieťaťom vždy kombinujeme s rodičovskými konzultáciami. Frekvenciu a dĺžku si dohadujeme spolu s rodičom. Niekedy hovoríme s rodičmi 5-10 minút pred začiatkom stretnutia s dieťaťom, avšak častejšie sa dohadujeme na samostatných 50-minútových rodičovských konzultáciách (väčšinou 1-2x mesačne).

Metódy: U detí využívame v závislosti od veku a preferencií najmä metódy hrovej terapie: práca s figúrkami v piesku, kresba, maľovanie, modelovanie, voľná hra, tématická hra, tématické aktivity.

Pomoc deťom cez prácu v piesku podľa V. Satirovej

Jedna z terapeutických metód, ako dieťaťu vyjadrenie jeho prežívania uľahčiť je hrová terapia podľa modelu V. Satirovej v piesku, ktorá umožnuje pomôcť dieťaťu v zvládaní jeho vnútorného problému. Dieťa sa „jednoducho hrá“ s figúrkami na stole s pieskom. „Len hraním sa” však terapeutovi ukazuje veľa aspektov zo svojho vnútorného prežívania. Dieťa sa naučí rozpoznávať negatívne pocity, terapeut mu pomáha reflektovať jeho vnútorné zážitky a transformovať ich prostredníctvom figúrok. Dieťa si môže nájsť a v hre bezpečným spôsobom vyskúšať viaceré možnosti riešenia problému, ktoré im môžu pomôcť keď sa budú opäť nachádzať v problematických situáciách.

DOSPELÍ

Vyhľadávajú nás najmä ľudia, ktorí sa ocitli v záťažovej situácii v živote a potrebujú sa v nej zorientovať, posilniť a nájsť cestu von. V psychoterapeutickej práci hľadáme korene súčasných ťažkostí, umožňujeme kontakt s emóciami a hľadáme zdroje a smerovanie k riešeniu problémov a k vnútornému rastu a spokojnosti. Väčšinou pracujeme formou rozhovoru, príležitostne využívame podľa potreby relaxácie alebo iné techniky.

Stretávame sa väčšinou raz za týždeň alebo raz za dva týždne, jedno stretnutie trvá približne 50 minút.

Pri našej práci využívame integratívnym spôsobom prvky rôznych psychoterapeutických smerov. Základy nášho psychoterapeutického vzdelania sú najmä psychodynamické, v praxi však siahame aj po znalostiach z iných typov výcvikov a školení, ktoré sme absolvovali.

Kedy prísť ku psychológovi?