Cenní­k je platný od 1.3.2024


Dohodnutý termín je možné  zrušiť najneskôr 24 hodín vopred (telefonicky, emailom alebo sms-kou). V prípade odhlásenia termínu v deň stretnutia alebo neodhlásenia termínu je nutné uhradiť 100% z ceny sedenia.

Bankové spojenie : TatraBanka SK88 1100 0000 0026 2083 5227