"

psychologička

PhDr. Diana Horniaková
Pracuje v centre:

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Momentálne som zaradená v špecializačnom štúdiu klinickej psychológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a taktiež som frekventantkou dlhodobého výcviku v psychodynamickej psychoterapii.  Absolvovala som niekoľko rôznych krátkodobých vzdelávaní. Taktiež pracujem pomocou Autogénneho tréningu v jeho základnej forme, na ktorú mám osvedčenie. Vzdelanie si naďalej dopĺňam pomocou kurzov zameraných na psychoterapeutické techniky pre prácu s dospelými a deťmi.

V minulosti som pracovala ako školská psychologička a psychologička v Bezpečnom ženskom dome poskytujúcom dočasný domov pre ženy a ich deti ohrozené domácim a rodovo podmieneným násilím. Momentálne sa venujem najmä práci v paliatívnej psychológii, teda práci s onkologickými pacientami, pacientami v terminálnom štádiu ochorenia, zomierajúcimi pacientami a smútkovým poradenstvom. Rovnako tak sa venujem aj poradenstvu pri výberovom procese pre zamestnávateľov.

V ALMA Centre sa venujem práci s dospelými klientami, ktorí hľadajú podporu v rôznych životných situáciách, potrebujú sa vyrovnať so stratou alebo odlúčením, hľadajú priestor pre osobný rast, napredovanie a i. Pracujem aj s dospievajúcimi a deťmi.