"

psychologička

Mgr. Zuzana Mikuška
Pracuje v centre: Trnávka

Vyštudovala som psychológiu na Masarykovej univerzite v Česku a párovú a rodinnú terapiu na University of Kentucky v USA, kde som nadobudla praktické skúsenosti v terapii s detskými a dospelými klientmi. Som frekventantkou 6-ročného výcviku v poradenstve pre deti a rodičov a psychoterapii detí v pražskom inštitúte Indept. Priebežne sa vzdelávam na ďalších workshopoch a seminároch.

Pri práci s klientmi používam integratívny prístup, kde využívam poznatky z rôznych terapeutických smerov. Keďže som sa v minulosti venovala oblasti výskumu a prevencie, rada sa orientujem podľa vedeckých poznatkov a sprevádzam klientov pri budovaní reziliencie (psychickej odolnosti). Mala som šťastie byť členkou výboru Kentucky Association for Play Therapy, vďaka čomu som sa oboznámila s rôznymi prístupmi a technikami v terapii hrou. Prvky terapie hrou, kreatívne techniky, či hry využívam najmä pri práci s detskými klientmi.

Konzultácie poskytujem aj v angličtine.