"

psychologička

Mgr. Viktória Ružbaská
Pracuje v centre: Trnávka

Psychológiu som vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti som frekventantkou
dlhodobého výcviku v psychodynamickej psychoterapii, absolvovala som výcvik v EMDR terapii, metóde
určenej na spracovanie traumatických zážitkov a zároveň sa pravidelne zúčastňujem rôznych krátkodobých
výcvikov zameraných na prácu s deťmi a dospelými. Pred tým, ako som sa pripojila do tímu ALMA centra,
som pracovala v sfére pracovnej psychológie a neskôr ako školská psychologička na základnej škole
s materskou školou. V súčasnosti sa terapeuticky venujem rôznym témam, ako napríklad zvládanie úzkostí,
ťažkosti vo vzťahoch, podpora sebaistoty a odolnosti, spracovávanie traumatických udalostí, osobnostný
rozvoji, ai.