"

psychologička

Mgr. Silvia Majerčáková Albertová PhD., M.A.
Pracuje v centre:
Psychológiu som vyštudovala na Webster University vo Viedni, PhD. v študijnom odbore psychológia som získala na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.
Pôsobila som ako školský psychológ v materskej, základnej a strednej škole štátneho aj súkromného typu. Absolvovala som výcvik v Terapii hrou a filiálnej terapii, momentálne som frekventantkou psychoterapeutického výcviku v transformačnej systemickej terapii Virginie Satirovej. V práci využívam rôzne metódy a prístupy, pracujem so zdrojmi a silnými stránkami klienta.
Venujem sa práci s deťmi, dospievajúcimi, mladými dospelými a rodinami. Poskytujem aj výchovné poradenstvo, v slovenskom, alebo anglickom jazyku.