"

psychologička

Mgr. Mária Gajarská
Pracuje v centre: Trnávka

Psychológiu som vyštudovala na Filozofickej fakulte UCM v Trnave. Po skončení školy som sa venovala deťom liečebno-výchovnom sanatóriu a v detskom domove. Následne som pracovala v Centre Nádej zameranom na pomoc obetiam násilia a tiež rodinám v komplikovanej rozvodovej situácii. Pokračovala som prácou v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, kde som vykonávala psychodiagnostiku a tiež poskytovala dlhodobé psychologické poradenstvo. Aktuálne pracujem ako školská psychologička na Gymnáziu Bílikova v Bratislave, kde poskytujem podporu mladým ľuďom v najrôznejších ťažkostiach spojených s ich školským aj osobným životom, spolupracujem s ich rodičmi a učiteľmi. Spolupracujem tiež s organizáciou Chuť žiť, kde poskytujem dlhodobé individuálne psychologické poradenstvo mladým ľuďom a dospelým klientkám a klientom, ktorí trpia poruchami príjmu potravy.

Kontinuálne sa snažím zvyšovať svoju kvalifikáciu prostredníctvom vzdelávania. Absolvovala som výcvik v terapii hrou, výcvik v rodinnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu a dlhodobý výcvik v psychoterapii a poradenstve v prístupe zameranom na človeka podľa C. Rogersa v Prahe. Aktuálne pracujem pod supervíziou. Okrem toho som absolvovala viacero kratších workshopov zameraných na prácu s rôznymi terapeutickými technikami, ako je rodinná doska, terapeutické karty, arteterapeutické techniky a pod.