"

psychologička

Mgr. Lucia Husárová
Pracuje v centre: Ružinov

Vyštudovala som psychológiu na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Po skončení štúdia som pracovala ako psychologička v Liečebno-výchovnom sanatóriu, neskôr ako školská psychologička v SZŠ CENADA pre intelektovo nadané deti.

Aktuálne navštevujem dlhodobý psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe „Umenie terapie“. Priebežne sa vzdelávam aj na seminároch týkajúcich sa  poradenstva a terapie.

V Alma centre sa venujem deťom, dospievajúcim a dospelým.