"

psychologička

Mgr. Lenka Kmeťová
Pracuje v centre: Dúbravka

Vyštudovala som jednoodborové štúdium psychológie na FiF UK v Bratislave.

Absolvovala som v Brne vzdelanie v Adleriánskom terapeutickom prístupe ku klientovi a aktuálne som frekventantka psychoterapeutického výcviku v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej.

Po ukončení štúdia som začala pracovať v DS Rosa som s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami, neskôr som pôsobila v CPPPaP, potom ako asistenka pedagóga a školská psychologička.

Momentálne pracujem s dospelými klientmi, s detskými klientmi a ich rodičmi. Vo voľnom čase pracujem  ako dobrovoľníčka na telefonickej linke poskytujúcej podporu ľuďom s duchovnými potrebami.