"

psychologička

Mgr. Kristína Púčeková
Pracuje v centre:

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia som praxovala v ambulancii klinickej psychologičky, autistickom centre Andreas a materskej škôlke pre deti s poruchami autistického spektra. Neskôr som ako psychologička začala poskytovať poradenstvo ľuďom s poruchami príjmu potravy (PPP) v organizácii Chuť žiť. Venovala som sa tiež osvetovým edukačným workshopom, zameraným na podporu duševného zdravia, mailovému poradenstvu a krízovej intervencii. V súčasnosti vediem podporné skupiny pre klientov/tky s PPP a ich rodiny.
Som frekventantkou výcviku v systemickej párovej a rodinnej terapii a výcviku v schématerapii. Mám ukončený výcvik v komplexnej krízovej intervencii, mailovom aj chatovom poradenstve. Okrem toho som absolvovala niekoľko kratších workshopov, zameraných na rôzne terapeutické techniky, napr. arteterapia, relaxačné techniky, manažment traumy, a.i.
Základným predpokladom spolupráce je pre mňa bezpečné prijímajúce prostredie, rovnako aj vlastná otvorenosť voči rôznym témam, ktoré by ste potrebovali v našom terapeutickom rozhovore priniesť a otvoriť. Ku každému človeku sa snažím pristupovať individuálne, vnímavo s empatiou a rešpektom v súvislosti s jeho potrebami. Venujem sa detským, dospievajúcim a dospelým klientom/tkám.