"

psychologička

Mgr. Katarína Rezníková
Pracuje v centre: Dúbravka

Vyštudovala som psychológiu na FFUK v Bratislave. Dokončujem trojročný výcvikový program v adlerovskom poradenstve. Ako dobrovoľníčka som pracovala s deťmi a športovcami s mentálnym a telesným postihnutím, v združení Klub detskej nádeje som navštevovala deti na onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave a počas štúdia som pracovala v Psychologickej poradni FFUK s individuálnymi klientmi.

V súčasnosti pracujem ako školská psychologička na dvoch bratislavských školách vyučujúcich v anglickom jazyku – EISB a American Academy.

Vo svojej praxi sa venujem najmä rozvoju reziliencie, čiže odolnosti u detí, adolescentov a dospelých. Pri práci s deťmi využívam najmä techniky z terapie hrou a projektívne metódy.