"

psychologička

Mgr. Katarína Rezníková
Pracuje v centre: Dúbravka

Vyštudovala som psychológiu na FFUK v Bratislave. Absolvovala som
výcvikový program v adlerovskom poradenstve. Ako dobrovoľníčka som
pracovala s deťmi a športovcami s mentálnym a telesným postihnutím,
v združení Klub detskej nádeje som navštevovala deti na onkologickom
oddelení Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Pracovala som ako
školská psychologička na dvoch bratislavských školách vyučujúcich v
anglickom jazyku – EISB a American Academy. V individuálnej terapii sa
zameriavam najmä na rozvoj reziliencie, čiže odolnosti u detí, adolescentov
a dospelých. Pri práci s deťmi a rodičmi využívam najmä techniky z terapie
hrou a projektívne metódy. Venujem sa tiež skupinovej práci s tínedžermi
so sociálnymi úzkosťami a párovej terapii. Terapie poskytujem aj
v anglickom jazyku.