"

psychologička

Mgr. Katarína Mikoczy
Pracuje v centre: Ružinov

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Mám ukončený 2-ročný rozvojový a transformačný výcvik pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách podľa modelu Virginie Satirovej a aktuálne navštevujem dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej.

Skúsenosti v práci s klientmi som nadobudla pôsobením vo viacerých centrách sociálnych služieb, kde som sa venovala okrem iného aj duševnému zdraviu zamestnancov a prevencii syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách. Neskôr som pôsobila ako konzultantka a psychologička na krízovej linke, súčasťou ktorej bola aj následná terapeutická starostlivosť o klientov. V rámci individuálneho poradenstva a terapie pracujem s rôznymi témami, ako napríklad úzkosti, nízka sebadôvera a sebahodnota, emocionálne preťaženie, výchova či psychosomatické ťažkosti. Pri práci s klientmi sa snažím podporovať ich vlastné kompetencie a zodpovednosť za seba a svoje vzťahy. Mojou snahou je aj sprevádzanie k transformačnej zmene, pri ktorej klient s podporou vnútorných zdrojov môže meniť svoje správanie a bytie tak, aby mohol žiť v zhode s tým, čo vnútorne prežíva a ako to navonok vyjadruje.

Pracujem nie len s dospelými klientmi ale aj s adolescentmi a deťmi.