"

psychologička

Mgr. Katarína Barniaková
Pracuje v centre:

Psychológiu som vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave.

Mám ukončený dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Systemickej transformačnej terapii podľa Satirovej. Zdrojovým je pre mňa taktiež MBSR (mindfulness based stress reduction) tréning všímavosti zameraný na prácu so stresom.

Prax som nadobudla som v dennom psychiatrickom stacionári. Zároveň pracujem ako externá psychologička pre škôlku, kde som podporou pre pedagógov a rodičov v podobe konzultácií a workshopov na témy z oblasti rodičovstva a výchovy, pracovala som aj v priamom kontakte s deťmi so zameraním na rozvoj emocionálnej inteligencie.

V rámci individuálneho poradenstva a terapie je mojou snahou viesť klienta k transformačnej zmene, kedy si klient zvedomí svoje kompetencie a svoje vnútorné zdroje a vďaka ich využívaniu sa dokáže slobodne rozhodovať a preberať zodpovednosť sa seba a svoje vzťahy. Verím, že každý človek má potenciál a vnútorné zdroje na to, aby mohol zmeniť svoje správanie aj celkové bytie a žiť tak v súlade so sebou – kľúčový je najmä jeho postoj a vnútorná motivácia.

Pracujem s témami ako výchova a výchovné poradenstvo, nízka sebahodnota, sebadôvera, úzkosti či emocionálne preťaženie, práca so stresom, psychohygiena, všímavosť.

ReplyForward