"

psychologička

Mgr. Jana Labátová
Pracuje v centre: Dúbravka

Vyštudovala som Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala som v súkromnom zdravotníckom zariadení pre deti s poruchami reči a učenia. Získala som tu prax v diagnostike vývinových porúch, venovala som sa terapeuticky deťom, výchovnému poradenstvu a podpornej terapii rodičov. V terapeutickej práci som pokračovala v rámci zamestnania v ambulancii klinického psychológa.

Mám ukončený akreditovaný dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Transformačnej systemickej terapii a špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia. Absolvovala som aj viaceré krátkodobé vzdelávania terapeuticky zamerané na prácu s deťmi i dospelými. Absolvujem vzdelávanie v rámci certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia

V Alma centre pracujem od roku 2017. Venujem sa práci s deťmi, dospelými, pármi a rodinami. Využívam terapeutickú prácu v pieskovisku (Sochy a obrazy v piesku). Pracujem aj v oblasti psychotraumatológie pomocou metódy EMDR.