"

psychologička

Mgr. Hana Kiáts
Pracuje v centre: Trnávka

Jednoodborovú psychológiu som vyštudovala na filozofickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne.

Ešte počas školy som sa začala venovať téme krízovej intervencie, ukončila som si výcvik a začala som pracovať na Linke detskej istoty, sprvu ako konzultant na linke a neskôr aj ako psychológ pri práci s rodinami v konfliktnej či rozvodovej situácií. O niekoľko rokov neskôr som sa stala členkou tímu krízovej intervencie Modrý anjel, ktorý poskytuje psychosociálnu podporu ľuďom v krízových situáciách.

Počas materskej dovolenky (som hrdou mamou dvoch detí) som vstúpila do psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalite, od roku 2017 pracujem ako psychoterapeut pod supervíziou.
Po materskej dovolenke som niekoľko rokov pracovala ako psychosociálna poradkyňa pre občianske združenie Vagus s ľuďmi v ťažkej sociálnej situácií. Počas tohto obdobia som si spravila výcvik vo vedení Motivačných rozhovorov, vstúpila som do socioterapeutického výcviku vedeného v duchu humanistickej psychoterapie, a tiež do psychoterapeutického výcviku v procesorientovanej psychológií, ktoré aktuálne navštevujem. Od roku 2020 pracujem tiež na svojej certifikácií v metóde TIR (redukcia dopadu traumy), ktorý považujem za obzvlášť nápomocný v úľave od emočného napätia. Vo svojej práci využívam tiež poznatky z pomerne mladého terapeutického smeru IFS (internal family systems).

Profesionálne sa venujem najmä práci s úzkosťami, depresívnymi stavmi a inými ťaživými emóciami, sebapoškodzovaním, problémom s komunikáciou. Veľkou časťou mojej práce je tiež zmierňovanie následkov traumatických či inak ťažkých zážitkov.