"

psychologička

Mgr. Hana Bartová
Pracuje v centre: Dúbravka

Vyštudovala som psychologiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po absolvovaní štúdia som pokračovala v dalšom vzdelávaní­ a absolvovala dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii v SUR inštitúte v Prahe, kde som aj ukončila psychoterapeutické vzdelávanie a zí­skala titul psychoterapeut. V rámci vzdelávania som absolvovala i sériu výcvikov v hypnóze a titul hypnoterapeut. Okrem toho som absolvovala mnoho krátkodobých výcvikov orientovaných na prácu s detským i dospelým klientom. Mám ukončený výcvik v psychoanalytickej psychoterapii detí a mládeže. Navštevujem dlhodobý výcvik v krátkodobej intenzí­vnej psychodynamickej psychoterapii.

Po skončení­ vysokej školy až do nástupu na materské dovolenky som pracovala v krízovom centre pre obete domáceho násilia ako psychologička a neskôr ako riaditeľka. V Alma Centre pracujem od roku 2014 a venujem sa práci s dospelými klientmi, dospievajúcou mládežou i deťmi. Poskytujem i výchovné poradenstvo.