"

psychologička

Mgr. Dana Comas
Pracuje v centre: Dúbravka, Ružinov

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia som pracovala ako školský psychológ. Pracovala som individuálne i skupinovo s deťmi, spolupracovala na vytváraní individuálych plánov pre integrované deti s poruchami učenia.

Absolvovala som dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii. Som frekventantkou špecializačného štúdia v poradenskej psychológii. Priebežne sa vzdelávam na kurzoch a seminároch zameraných na poradenstvo a terapeutickú prácu s deťmi i dospelými klientami.

V ALMA Centre pracujem od jeho vzniku v roku 2009. Venujem sa deťom, mládeži i dospelým klientom.

Vo svojej práci používam rôzne metódy. S deťmi často pracujem pomocou terapie hrou Sochy a obrazy v piesku a rôznorodé iné zážitkové techniky. Poskytujem aj výchovné poradenstvo.