"

psychologička

Mgr. Andrea Jastrabíková
Pracuje v centre: Dúbravka

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Súčasťou mojej praxe je práca psychologičky v krízovom centre pre deti a ženy v náročnej životnej situácii, tiež učiteľky v bilinguálnej slovensko-anglickej škôlke. Po materských dovolenkách som pracovala ako psychologička v CPPPaP, kde som sa venovala individuálnemu poradenstvu, psychodiagnostike a psychoterapii detí a adolescentov s rôznymi emočnými a rodinnými ťažkosťami, s problémami v škole alebo v sociálnej skupine, a tiež poradenstvu rodičom a učiteľom.

Absolvovala som dlhodobý výcvik v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii, aktuálne pracujem pod supervíziou. Naďalej si dopĺňam vzdelanie cez kurzy zamerané na psychoterapeutické a poradenské techniky s deťmi a dospelými.

V ALMA Centre sa venujem práci s deťmi, dospievajúcimi a dospelými klientmi. Rodičom poskytujem výchovné poradenstvo. Pri deťoch využívam prvky hrovej terapie, kresbu, prácu s predstavami, terapeutickými kartami, pri dospievajúcich a dospelých individuálny rozhovor, prácu s imagináciami, relaxačné techniky.