"

psychologička

Martina Bobulová
Pracuje v centre: Dúbravka

Vyštudovala som sociálnu a pracovnú psychológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Pracovala som v oblasti vzdelávania a osobnostného rozvoja v súkromnom i neziskovom sektore, získala som skúsenosti práce s individuálnym mentoringom a koučingom a tiež s facilitáciou skupín.

Neskôr som pracovala v Diagnostickom centre pre deti s poruchami správania a učenia, kde som sa venovala diagnostike, terapeutickej práci s deťmi, podpore rodičov a výchovnému poradenstvu. Súčasťou mojej práce bola aj krízová intervencia.

Vzdelávam sa v psychoterapii KBT, dyadickej terapii vzťahovej väzby pre deti s narušenou vzťahovou väzbou v náhradnej starostlivosti a v EMDR.

Venujem sa terapeutickej práci s deťmi, adolescentmi a s rodinami, rozvoju odolnosti (reziliencie) u detí, adolescentov a dospelých. Pracujem aj v oblasti psychotraumatológie pomocou metódy EMDR. Využívam terapeutickú prácu v pieskovisku (Sochy a obrazy v piesku) a techniky z terapie hrou.