"

psychologička

Mgr. Andrea Lesayová
Pracuje v centre: Dúbravka
Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala som dlhodobý akreditovaný výcvik v psychodynamickej psychoterapii, výcvik práce s traumou pomocou metódy EMDR (deti i dospelí) a ďaľšie tréningy v oblasti poradenstva a psychoterapie detí aj dospelých.
Pracovala som ako školský psychológ aj ako špeciálny asistent vrámci integrácie na základných aj stredných školách. Vo Veľkej Británii som pracovala v projektoch rozvoja, inklúzie a podpory nových prisťahovalcov. Poskytovala som tiež psychologické poradenstvo jednotlivcom a rodinám v krízových situáciách.
Pracujem s deťmi, dospievajúcimi aj dospelými. Poskytujem aj výchovné poradenstvo. Venujem sa aj anglicky hovoriacim klientom.