"

psychologička

Alica Hideghéty
Pracuje v centre: Ružinov

Absolvovala som štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a špecializačné štúdium v odbore Poradenská psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Po štúdiu som absolvovala výcvik v Muzikoterapii a Hlbinnej psychoterapii detí a adolescentov. Aktuálne som frekventantkou v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku v psychodynamickej psychoterapii.

Po ukončení magisterského štúdia som pracovala s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a pôsobila som ako psychologička aj na Ministerstve vnútra SR, kde som vykonávala psychodiagnostickú činnosť, dopravno-psychologické vyšetrenia, prednáškovú a poradenskú činnosť. Neskôr som pracovala v Krízovom stredisku, kde som poskytovala psychologické poradenstvo a psychoterapiu deťom vystaveným domácemu násiliu a zanedbávaniu, či rodinám v rôznej krízovej situácii.

V Alma centre sa venujem práci s deťmi, dospievajúcimi aj dospelými klientmi.