"

psychologička

MSc. Katarína Drlíková
Pracuje v centre: Ružinov

Vyštudovala som psychológiu zdravia na Surrey University, v Anglicku. Počas štúdia som robila dobrovolníćku pre nízkoprahové centrum a pre infolinku pre závislých. Pracovala som v škole a predškolskom zariadení zameranom na deti s poruchami autistického spektra (PAS). Taktiež som ako psychológ pracovala s dospelými s PAS, poruchami učenia, schizofréniou a pod. v zariadení podporovaného bývania. Od roku 2015 som v terapeutickom výcviku KBT a vzdelávam sa v schematerapii detí a adolescentov. Používam techniky Mindfulness a rôzne typy relaxačných techník. Venujem sa detským, dospievajúcim a dospelým klientom so širokou škálou ťažkostí, poskytujem výchovné poradenstvo.