"

psychologička

Mgr. Darina Alexyová
Pracuje v centre: Ružinov

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a ešte počas štúdia som sa zúčastnila mnohých kratších vzdelávaní v oblasti poradenstva a terapie. Absolvovala som dlhodobý poradensko-terapeutický výcvik v prístupe zameranom na človeka (PCA), výcvik práce s traumou pomocou metódy EMDR, ako aj výcvik v párovom poradenstve a terapii vychádzajúci z terapie zameranej na emócie (EFT).

V ALMA Centre sa venujem dospelým klientom, ktorí hľadajú podporu v osobných či vzťahových ťažkostiach, potrebujú niečo vo svojom živote zmeniť alebo sa so zmenou vyrovnať, chcú sa lepšie vyznať vo svojich emóciách, zaujímajú sa o hlbšie sebapoznanie/osobnostný rast a i.

Konzultácie poskytujem v slovenskom aj v anglickom jazyku.