"

psychologička

Mgr. Barbara Virágová
Pracuje v centre:

 

Vyštudovala som psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia som pôsobila ako dobrovoľníčka v internetovej poradni IPčko, kde som poskytovala individuálne poradenstvo prostredníctvom chatu a emailu. Neskôr som sa venovala práci s rodičmi, ktorí sa nachádzali v rozvodovom konaní na okresných súdoch. Aktuálne pôsobím ako psychologička v CPP, kde sa venujem psychodiagnostike a individuálnemu poradenstvu pre deti, adolescentov a rodičov.
Zároveň som frekventantkou v dlhodobom výcviku v psychodynamickej psychoterapii.
Pri práci s klientmi považujem za dôležité vytvorenie bezpečného a prijímajúceho prostredia.